• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Venz ปั๊มน้ำหอยโข่ง ใบพัดเดี่ยว รุ่น VC 150T 1.1 กิโลวัตต์ 1.5 แรงม้า ขนาดท่อ 2x2 นิ้ว ไฟฟ้า 380 โวลท์

PrintEmail
Description


 

Venz ปั๊มน้ำหอยโข่ง ใบพัดเดี่ยว รุ่น VC ( Single Impeller Centrifugal Pumps )

Model Power ขนาดท่อ
(inch)
m3/h 3 6 12 18 22 24 27 29
220V 380V kW HP l/min 50 100 200 300 380 400 450 500
VC 150 VC 150T 1.1 1.5 2" x 2" ส่งสูง
(เมตร)
26 25 23.5 19.5 15.5 13.5 7 5
VC 200
VC 200T
1.5 2 2" x 2" 29.5 29 26 22 18.5 16 9.5 6.5
VC 300 VC 300T 2.2 3 2" x 2" 35 34 32.5 29 25.5 23.5 21.5 18

Performance Curve

Reviews

There are yet no reviews for this product.
Thursday the 9th - Online Catalog for Pumps in Thailand - ศูนย์รวมปั๊มน้ำในประเทศไทย - Free Joomla 3.5 Templates.